Publicaties

Publicaties

Onze Publicaties

Nieuwsbrieven

Theosofische uitgeverijen

Via de hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging, kunnen alle theosofische werken uitgegeven door de belangrijkste theosofische uitgeverijen in de wereld, besteld worden. Voor Europa zijn dat de Theosofische Uitgeverij te Amsterdam, de Editions Adyar te Parijs of de uitgeverij van de Theosophical Society in England te Londen. Tot de overige theosofische uitgeverijen rekenen we het Theosophical Publishing House te Adyar, de hoofdzetel van The Theosophical Society en Quest Books, een afdeling van de Theosophical Society in America.

Internationale Tijdschriften

Plaatselijke activiteiten in België worden aangekondigd in o.a. nieuwsbrieven van bepaalde loges, waaronder Het Witte Lotusblad en Shanti (Nederlands) en Infor-Théosophia (Frans). Verder kunnen leden en Vrienden van de Theosofie zich abonneren op verschillende tijdschriften. Voor tijdschriften in andere talen: zie de website van de Theosophical Society (Adyar)

Archieven