Lidmaatschap

Voorbereiding op lidmaatschap

Als u kunt instemmen met de drie doelstellingen van de Theosophical Society (Adyar) en u wenst lid te worden, dan is dit uiteraard mogelijk.

We raden u echter aan van u van te voren goed te oriënteren omtrent wat het lidmaatschap van de BTV en de Theosofische Vereniging in haar algemeenheid precies inhouden. Hieronder vindt u een aantal nuttige tips om u goed voor te bereiden:

U kunt een openbare voordracht bij u in de buurt bijwonen. Het voordeel is, dat u daar de mensen persoonlijk ontmoet. Bovendien kunt u zich een tijdlang zonder verplichting oriënteren, lezingen volgen, meedoen aan gespreks- of thema-avonden.

Sommige centra geven zelfs een inleidende cursus in de Theosofie.

U kunt een oriënterend werk lezen over Theosofie. Alle theosofische werken kunnen via de centra in Antwerpen, Gent en Brussel besteld worden.

Voor meer theosofische literatuur kunt u ook terecht in de boekhandels van onze zusterorganisaties in Nederland, Frankrijk en Engeland. Zij hebben een uitgebreid aanbod aan theosofische literatuur in moderne uitgaven beschikbaar.

Lidmaatschap

Wanneer u na zorgvuldige overweging besloten hebt om lid te worden en u kunt de drie doelstellingen onderschrijven, nl. :

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur;
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap;
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn;
    dan wendt u zich best tot een plaatselijk centrum waar men het nodige kan doen om u te laten aansluiten bij de Belgische Theosofische Vereniging vzw.

Eventueel kunt u het lidmaatschapsformulier hier downloaden en ingevuld per post opsturen aan de zetel (dit moet per post vanwege de handtekening).

Nadat dit formulier op de hoofdzetel is ontvangen, zal de voorzitter u uitnodigen voor een gesprek. Dit kan de landelijke voorzitter zijn, maar ook de voorzitter van een centrum als u daar al frequent komt en daar ook lid wil worden.

Vervolgens wordt u lid van de BTV en daarmee van de internationale vereniging, de Theosophical Society die haar basis heeft in India, in Adyar, Chennai. Voor nadere informatie kunt u ook bij het secretariaat terecht.