TOS België

De Theosophical Order of Service

Theosophical Order of Service

Wat is Theosophical Order of Service​?

De Theosofische Orde van Dienst werd opgericht in 1908 door Annie Besant, een onvermoeibare sociale activiste in Engeland en India. Later werd ze Internationaal President van de Theosophical Society (Adyar).

We zijn een non-profit organisatie die werkt met niet-bezoldigde vrijwilligers. Ons motto is “een vereniging van hen die liefhebben in dienst van al die lijden.”

Gedurende meer dan 100 jaren was Dienst de enige focus voor de TOS. In landen over de ganse wereld kwamen mensen, die de eenheid van alle leven zien en gemotiveerd zijn om te helpen, bij elkaar om het lijden van anderen te verlichten. Gezien het internationaal karakter van de organisatie kunnen hulpprogramma’s verschillen van land tot land.

Wat doet de TOS

Zowat in alle landen wordt aandacht besteed aan onderwijs: op de Filippijnen werkt de TOS aan het Golden Link College, dat onderwijs biedt van kleuter– tot universitair niveau.

TOS USA steunt voedsel en waterprojecten in Kenya maar houdt zich ook bezig met steun, maaltijden en slaapgelegenheid voor daklozen.

In Oekraïne was de TOS heel actief na de onlusten van de voorbije jaren: voedselpakketten en kledij werden ingezameld en verdeeld onder de meest noodlijdenden.

TOS Frankrijk verzond zelf gebreide beertjes naar kinderen in o.a. oorlogsgebieden.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Leden van de TOS staan zowel individueel als in groep klaar om het leed in hun lokale omgeving te verzachten.

Wereldwijd wordt ook hulp geboden aan humanitaire programma’s op gebied van ecologie, genezing, vrede, familiaal welzijn, sociale diensten, dierenwelzijn, kunst en muziek.

Er kan geen groter doel in het leven zijn dan te dienen - dienst aan het Ene in vele vormen. Het moet geen zogenaamde, beperkte dienst zijn, maar echte dienst, direct en oprecht, waarin het bewustzijn van het zelf wordt vergeten.

N. Sri Ram

Meditatiegroepen

In België zijn nu twee genezingsmeditatiegroepen actief, uitsluitend voor TS-leden. Regelmatig wordt er een vredesmeditatie georganiseerd die open is voor het publiek.

We doen mee aan inzamelingsacties voor humanitaire projecten of hulp bij rampen.

Teddies for Tragedies

Wij zijn nog steeds op zoek naar creatieve en goedhartige zielen om mee te doen aan ons Teddies for Tragedies project: het maken van knuffelteddyberen (breien, haken of naaien), die we uiteindelijk doneren aan kleine kinderen die in moeilijke of zelfs traumatische omstandigheden leven.

Iedereen die zich bij een van onze initiatieven wil aansluiten, wij zijn blij van u te vernemen.

Andere evenementen