Home

Previous
Next

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de Tijdloze Wijsheid, spirituele Zelf-transformatie en de Eenheid van alle Leven.

International Youth Convention 2022

From 27 to 29 December 2022

“The Hidden Side of Things”

 

For more information, click the picture or send an email.

147th International Convention

31 December 2022 to 4 January 2023

“Our Responsibility in the Interconnected World”

 

Follow the program online. To register, click the picture.

Onze Evenementen

Thema-avonden

TOS België

Internationale Evenementen

Welkom bij Theosofie

De Theosofische Vereniging, laat ieder lid volledige vrij om de leringen die bekend staan als theosofie te interpreteren en zet zich in voor het behoud en de verwezenlijking van de tijdloze wijsheid, die zowel een wereldbeeld als een visie op zelftransformatie in de mens belichaamt.

Deze traditie is gebaseerd op een aantal fundamentele stellingen, waaronder:

  • Het universum en alles wat daarbinnen bestaat zijn één samenhangend en onderling afhankelijk geheel.
  • Elk levend wezen – van atoom tot melkweg – is geworteld in dezelfde universele, leven-scheppende Werkelijkheid. Deze Werkelijkheid is alomtegenwoordig, maar kan nooit gelijk zijn aan de som van haar delen, omdat zij al haar uitdrukkingsvormen overstijgt.  Zij openbaart zich zowel in de doelgerichte, geordende en betekenisvolle processen van de natuur, als in de diepste hoeken van de ziel en de geest.
  • Erkenning van de unieke waarde van ieder levend wezen uit zich in eerbied voor het leven, mededogen met allen, sympathie voor de behoefte van alle individuen om voor zichzelf de waarheid te vinden, en respect voor alle religieuze tradities. De wijze waarop deze idealen in het individuele leven werkelijkheid worden, is zowel de bevoorrechte keuze als de verantwoordelijke handeling van ieder mens.

Centraal in het streven van de theosofie staat de wens om begrip en eenheid te bevorderen tussen mensen van alle rassen, nationaliteiten, filosofieën en religies.  Daarom worden alle mensen, ongeacht hun ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur, uitgenodigd om evenwaardig deel te nemen aan het leven en werk van de Vereniging.  De Theosofische Vereniging legt geen dogma’s op, maar wijst naar de bron van eenheid achter alle verschillen.  Toewijding aan de waarheid, liefde voor alle levende wezens, en toewijding aan een leven van actief altruïsme zijn de kenmerken van de ware Theosoof.

U zoekt een lokaal?

Zoekt u een lokaal voor yoga- of meditatielessen, koorwerk, artistieke workshop? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij lichten u graag in over de voorwaarden voor het gebruik van ons lokaal.