Het proces van Zelf-transformatie

06/10/2022 20:00
Afdeling : Loge Witte Lotus, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Activiteit : study
Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Iedereen van harte welkom!
Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat (beperkte plaatsen), vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81318531554
Informatie: eb.muigleb-st@sutol.ettiw.egol of GSM 0486 631 997