Genezingsmeditatie – Antwerpen

De Theosofische Orde van Dienst (TOS), een non-profit organisatie, heeft heel wat afdelingen over de hele wereld. Vrijwilligers zetten zich in om het leed en de pijn van anderen te verzachten. Zo is er ook een Genezingsnetwerk. Groepen mensen komen bij elkaar om, met de hulp van de onzichtbare wereld, anderen dat beetje hulp te bieden dat ze nodig hebben.

De Belgische Afdeling van de TOS heeft maandelijks een Genezingsmeditatie – ENKEL VOOR LEDEN VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY.

Alle informatie hierover is te bekomen via mail tos@ts-belgium.be of GSM 0473 820 806 en/of 0476 879 968.

Aan deze meditatie kunnen leden ook deelnemen via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86086313319

Genezingsmeditatie – Antwerpen

De Theosofische Orde van Dienst (TOS), een non-profit organisatie, heeft heel wat afdelingen over de hele wereld. Vrijwilligers zetten zich in om het leed en de pijn van anderen te verzachten. Zo is er ook een Genezingsnetwerk. Groepen mensen komen bij elkaar om, met de hulp van de onzichtbare wereld, anderen dat beetje hulp te bieden dat ze nodig hebben.

De Belgische Afdeling van de TOS heeft maandelijks een Genezingsmeditatie – ENKEL VOOR LEDEN VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY.

Alle informatie hierover is te bekomen via mail tos@ts-belgium.be of GSM 0473 820 806 en/of 0476 879 968.

Aan deze meditatie kunnen leden ook deelnemen via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86086313319

Meditatie voor de Vrede – Gent

We beleven heel moeilijke tijden waarin heel wat leed en pijn de wereld wordt ingezonden. Onze wereld kan best wat harmonie en vrede gebruiken en dit kan door oa meditatie.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze Meditatie voor de Vrede, die voor het eerst, op vraag van leden en sympathisanten, in Gent zal doorgaan.

Meditatie geheel virtueel via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85925965260

Iedereen van harte welkom!

Zoek de weg

Tijdens de 146ste Internationale Conventie die geheel virtueel werd gehouden eind december 2021, kon iedereen genieten van heel wat boeiende en leerrijke voordrachten.

De voordracht van Juliana Cesano is er zo eentje. Zij geeft haar visie op het thema: Leven in het Nu, uitdagingen voor het innerlijk Leven.

Graag nodigen we iedereen uit om, samen met ons, deze voordracht te bekijken. Nederlands voorzien.

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen, vragen we vriendelijk dit te melden via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be of via GSM 0476 879 968

Iedereen van harte welkom!

Deze voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89408411361

 

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Hoewel dit boek – Kosmisch Vuur – een van de eerste was die door Alice Bailey in samenwerking met de Tibetaan werd geschreven, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepgaande en minst begrepen. Het behandelt de onderliggende structuur van de occulte leer voor het huidige tijdperk, met uitgestrekte kosmische processen die zich op alle gebieden van het leven, van heelal tot atoom, voortplanten.  Het is daarom geen boek voor de bewijs-eisende concrete geest, of voor hen die zich bezighouden met het spectaculaire en het fenomenale.  De ware student echter, de serieus toegepaste aspirant, zal zijn geest gestimuleerd vinden en zijn bewustzijn verruimd.

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky, en er wordt gezegd dat het “de psychologische sleutel tot de Kosmische Schepping” is.  Zeker in zijn openbaring van relaties en correspondenties in de gehele Kosmos, zijn alle aspecten van het leven dat zich ontvouwt door middel van bewustzijn opgenomen, gebaseerd op het aforisme: “Nadat Ik het gehele universum doordrongen heb met één fragment van Mijzelf, blijf Ik.”

Iedereen van harte welkom!

 

Stof om na te denken

Stof om na te denken is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voordeel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Deze avond vangen we aan met de lezing en de bespreking van het hoofdstuk over De Samenstelling van de Mens. In de loop van de volgende maanden zullen aan bod komen: de Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest.

Iedereen van harte welkom !

Stof om na te denken

Stof om na te denken is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voordeel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Deze avond vangen we aan met de lezing en de bespreking van het hoofdstuk over De Samenstelling van de Mens. In de loop van de volgende maanden zullen aan bod komen: de Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest.

Iedereen van harte welkom !

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Hoewel dit boek – Kosmisch Vuur – een van de eerste was die door Alice Bailey in samenwerking met de Tibetaan werd geschreven, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepgaande en minst begrepen. Het behandelt de onderliggende structuur van de occulte leer voor het huidige tijdperk, met uitgestrekte kosmische processen die zich op alle gebieden van het leven, van heelal tot atoom, voortplanten.  Het is daarom geen boek voor de bewijs-eisende concrete geest, of voor hen die zich bezighouden met het spectaculaire en het fenomenale.  De ware student echter, de serieus toegepaste aspirant, zal zijn geest gestimuleerd vinden en zijn bewustzijn verruimd.

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky, en er wordt gezegd dat het “de psychologische sleutel tot de Kosmische Schepping” is.  Zeker in zijn openbaring van relaties en correspondenties in de gehele Kosmos, zijn alle aspecten van het leven dat zich ontvouwt door middel van bewustzijn opgenomen, gebaseerd op het aforisme: “Nadat Ik het gehele universum doordrongen heb met één fragment van Mijzelf, blijf Ik.”

Iedereen van harte welkom!

Herdenking Adyar Dag

17 februari was oorspronkelijk de ‘Olcott Dag’. In herinnering aan de dood van Kolonel Henry Steel Olcott in 1907, kwamen leden jaarlijks samen aan het monument, opge-richt ter zijner eer. Enkele woorden werden gesproken en bloemen werden neergelegd.
Vanaf 1916 verzamelden de leden zich in de grote hall van het hoofdkwartier in Adyar. Ze stonden, in een halve cirkel, rond het standbeeld van Helena Blavatsky en Kolonel Olcott. Annie Besant, internationale presidente, sprak enkele woorden, waarna ook de vertegenwoordigers van de verschillende religies hun dank uitten. De ceremonie werd afgesloten met het neerleggen van bloemen.
Hierin kwam verandering toen, begin jaren 1920 Fritz Kunz, echtgenoot van voormalig Amerikaans president Dora Van Gelder-Kunz, terugkwam van een reis in Indie . Hij stel-de: “Adyar is de Moeder van ons allen en haar noden moeten op de eerste plaats ko-men”. Een fonds werd opgericht, geld werd ingezameld en naar Adyar gezonden. De eerste onofficie le Adyar Dag werd gehouden in 1923 in de Verenigde Staten. Het inge-zamelde geld werd naar Adyar gezonden.
In 1925 besliste Annie Besant, dat Adyar Dag voortaan op 17 februari zou gevierd wor-den.
Adyar Dag wordt nog steeds gevierd. Het is niet enkel een dag om geld in te zamelen. Het is een dag in herinnering aan hen die ons voorgingen en aan hen die hun leven ten dienste stelden van de Theosofie.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel te Brussel, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail aan president@ts-belgium.be of secretary@ts-belgium.be – telefonisch kan op
GSM +32 486 631 997 of +32 47 879 968

Deze voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82768541767

Zoek de weg

Tijdens de 146ste Internationale Conventie die geheel virtueel doorging eind december 2021, kon iedereen genieten van heel wat boeiende en leerrijke voordrachten.

De voordracht van Juliana Cesano was er zo eentje. Zij gaf ons haar visie op het thema: Leven in het Nu, uitdagingen voor de innerlijk Leven.

Graag nodigen we iedereen uit om, samen met ons, de voordracht te bekijken. Nederlands voorzien.

Wie graag aanwezig is in de lokalen, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail: info@logewittelotus.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.

Iedereen van harte welkom!

Deze voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89408411361