De Upanishads

16/10/2022 11:00
Afdeling : Loge Witte Lotus, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Activiteit : Voordracht

We beginnen de voordracht met de geschiedenis van de eerste oeroude mondelinge uiteenzettingen die de grondslagen zijn van het Hindoeïsme.

Later werden deze op schrift gezet  en zo ontstonden de Veda’s: de Rig Veda, de Sama Veda, de Yagur Veda en de Atharva Veda.

Het Sanskriet woord Veda wordt vertaald als ‘het weten’ of ‘de kennis’.

In de loop van de Indische geschiedenis werden aan deze literaire werken uitbreidingen bijgevoegd: de Vedanta’s.

Vedanta is Sanskriet en betekent de leer van niet-twee of non-dualiteit. Er is alleen bewustzijn, alleen maar ‘zijn’, dus een toestand van niet-twee.

De belangrijkste toevoeging uit deze Vedanta’s zijn de Upanishads, dialogen tussen een meester en een leerling. Doel hier is het op een kernachtige manier overbrengen van wat er in de Veda’s staat en zo een waarachtige bevrijding te bereiken. Aan de 12 klassieke Upanishads  werden in de loop der tijden, door verschillende auteurs, zeg maar meesters, nog andere bijgevoegd.

De lezing bestaat uit 2 delen en in het eerste deel kijken we naar de geschiedenis van de Upanishads. Tijdens het tweede deel, dat in december 2022 voorzien is, gaan we dieper in op een welbepaalde Upanishad: de Mandukya

Meer informatie is te bekomen via mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be en via

GSM 0486 631 997

Wie in de onmogelijkheid is om zich naar de loge te verplaatsen, kan deze lezing ook via Zoom volgens: zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840