Genezingsmeditatie – Antwerpen

De Theosofische Orde van Dienst (TOS), een non-profit organisatie, heeft heel wat afdelingen over de hele wereld. Vrijwilligers zetten zich in om het leed en de pijn van anderen te verzachten. Zo is er ook een Genezingsnetwerk. Groepen mensen komen bij elkaar om, met de hulp van de onzichtbare wereld, anderen dat beetje hulp te bieden dat ze nodig hebben.

De Belgische Afdeling van de TOS heeft maandelijks een Genezingsmeditatie – ENKEL VOOR LEDEN VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY.

Alle informatie hierover is te bekomen via mail tos@ts-belgium.be of GSM 0473 820 806 en/of 0476 879 968.

Aan deze meditatie kunnen leden ook deelnemen via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86086313319

Genezingsmeditatie – Antwerpen

De Theosofische Orde van Dienst (TOS), een non-profit organisatie, heeft heel wat afdelingen over de hele wereld. Vrijwilligers zetten zich in om het leed en de pijn van anderen te verzachten. Zo is er ook een Genezingsnetwerk. Groepen mensen komen bij elkaar om, met de hulp van de onzichtbare wereld, anderen dat beetje hulp te bieden dat ze nodig hebben.

De Belgische Afdeling van de TOS heeft maandelijks een Genezingsmeditatie – ENKEL VOOR LEDEN VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY.

Alle informatie hierover is te bekomen via mail tos@ts-belgium.be of GSM 0473 820 806 en/of 0476 879 968.

Aan deze meditatie kunnen leden ook deelnemen via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86086313319

Meditatie voor de Vrede – Gent

We beleven heel moeilijke tijden waarin heel wat leed en pijn de wereld wordt ingezonden. Onze wereld kan best wat harmonie en vrede gebruiken en dit kan door oa meditatie.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze Meditatie voor de Vrede, die voor het eerst, op vraag van leden en sympathisanten, in Gent zal doorgaan.

Meditatie geheel virtueel via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85925965260

Iedereen van harte welkom!

Méditation pour la Paix – Burundi

L’Ordre de Service Théosophique (OST), fondé par Annie Besant en 1908, est une organisation à but non lucratif répartie dans le monde entier.

L’OST dispose également, outre son travail volontaire pour le bien-être de tous les êtres vivants, d’un réseau de guérison. Des Services de guérison ainsi que des Méditations pour la Paix sont organisés à intervalles réguliers.

Ce soir, l’OST Belge organise une Méditation pour la Paix avec la coopération de personnes du Burundi. Tout le monde est invité à participer à cette réunion Zoom.

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81852416549

Information: tos@ts-belgium.be ou GSM 0486 631 997

Méditation pour la Paix – Burundi

L’Ordre de Service Théosophique (OST), fondé par Annie Besant en 1908, est une organisation à but non lucratif répartie dans le monde entier.

L’OST dispose également, outre son travail volontaire pour le bien-être de tous les êtres vivants, d’un réseau de guérison. Des Services de guérison ainsi que des Méditations pour la Paix sont organisés à intervalles réguliers.

Ce soir, l’OST Belge organise une Méditation pour la Paix avec la coopération de personnes du Burundi. Tout le monde est invité à participer à cette réunion Zoom.

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/81852416549

Méditation pour la Paix

L’Ordre de Service Théosophique (OST), fondé par Annie Besant en 1908, est une organisation à but non lucratif répartie dans le monde entier.

L’OST dispose également, outre son travail volontaire pour le bien-être de tous les êtres vivants, d’un réseau de guérison. Des Services de guérison ainsi que des Méditations pour la Paix sont organisés à intervalles réguliers.

Ce soir, l’OST Belge organise une Méditation pour la Paix avec la coopération de personnes du Burundi. Tout le monde est invité à participer à cette réunion Zoom.

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81852416549

Méditation pour la Paix – Burundi

L’Ordre de Service Théosophique (OST), fondé par Annie Besant en 1908, est une organisation à but non lucratif répartie dans le monde entier.

L’OST dispose également, outre son travail volontaire pour le bien-être de tous les êtres vivants, d’un réseau de guérison. Des Services de guérison ainsi que des Méditations pour la Paix sont organisés à intervalles réguliers.

Ce soir, l’OST Belge organise une Méditation pour la Paix avec la coopération de personnes du Burundi. Tout le monde est invité à participer à cette réunion Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81852416549

Journée de la Paix

Les Nations Unies ont déclaré le 21 septembre la Journée Internationale de la Paix. Notre monde est dominé par des conflits et des inégalités de toutes sortes. Pour beaucoup, cela doit prendre fin, c’est pourquoi cette journée est dédiée à la paix, à l’harmonie et à la fraternité.

De nombreuses activités sont organisées et dans tout le pays, on peut assister à une Méditation pour la Paix. La branche belge de l’Ordre de Service Théosophique (OST), une organisation sans but lucratif présente dans le monde entier, souhaite également apporter sa contribution. Une méditation guidée pour la paix aura lieu le

Dimanche 19 septembre 2021 à 15h.

au Siège de la Société Théosophique Belge, Place des Gueux 8 à 1000 Bruxelles.

Tout le monde peut participer à cette méditation.

Prière de confirmer votre présence par Email: info@ts-belgium.be ou par GSM 0486 631 997 ou 0476 879 968.

Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent également assister à cette méditation via une réunion Zoom.

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/81406565324

 

Dag voor de Vrede

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot Internationale Dag voor de Vrede. Onze wereld wordt overheerst door conflicten en ongelijkheid van allerlei aard. Voor velen dient hieraan een einde te komen en daarom wordt die dag speciale aandacht geschonken aan Vrede, Harmonie en Broederschap.

Heel wat activiteiten worden georganiseerd en zowat in het hele land kan men een Meditatie voor de Vrede bijwonen. Ook de Belgische afdeling van de Theosophical Order of Service (TOS), een non-profit organisatie verspreid over de hele wereld, wil hier haar steentje bijdragen. Een geleide Meditatie voor de Vrede zal plaatsvinden op

Zondag 19 september 2021 om 15u.

op de Hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging vzw (BTV vzw), Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via email: info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 of 0476 879 968.

Iedereen van harte welkom!

Wie zich die dag niet kan verplaatsen, kan toch deelnemen aan deze meditatie via een Zoom Meeting.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81406565324

Meditatie voor de Vrede

De Belgische afdeling van de Theosophical Order of Service (TOS), een internationale non-profit organisatie met afdelingen over de hele wereld, organiseert maandelijks een TOS Genezingsmeditatie die enkel toegankelijk is voor leden van de Belgische Theosofische Vereniging vzw (BTV vzw). Om ook anderen de kans te geven in contact te komen met deze organisatie en haar werking wordt op regelmatige basis een geleide Meditatie voor de Vrede georganiseerd. In de maand september van elk jaar, namelijk op 21 september, vindt de Internationale Dag voor de Vrede plaats. Een dag waarop over de hele wereld aandacht wordt gevraagd voor Vrede, harmonie en broederschap. Wat is er mooier dan deze maand september af te sluiten me een geleide Meditatie voor de Vrede. De Belgische TOS nodigt dan ook iedereen uit om deel te nemen aan deze activiteit die doorgaat per Zoom Meeting. Alle informatie is te bekomen via email: info@ts-belgium.be

Zoom link; https://us02web.zoom.us/j/84242468114