Hartslag achter Mysteries en Mysterieën

Mysteries van de Natuur en -dus ook- ons lichaam, en uitde Oudheid (als traditie, of in de vorm van bouwwerken, spelen, mondeling ofgeschreven), in het licht van toegepaste herbronde integraleeenheidswetenschap.

Iedereen van harte welkom!

Nature, purification et maîtrise des 7 corps de l’homme

L’homme fonctionne dans plusieurs véhicules de conscience, du plus dense au plus subtil au travers desquels fonctionne cette même  conscience. Ils sont reliés les uns aux autres et interdépendants.

Quelle est leur nature? Comment purifier et maîtriser (être en harmonie), notre corps physique, nos actions, nos émotions, nos pensées afin de prendre conscience de notre nature divine?

Car il s’agit bien de notre nature supérieure que nous vous proposons de rechercher.

Lien zoom: https://us02web.zoom.us/j/87441119088

Blauwdruk van Evolutie in 1 Oogopslag

Naar een blauwdruk van evolutie van demensheid in diepere, holistische of simultaan meerlagige context, waarin allessamenkomt met de Wet van Analogie en Eenheid.

De Wet van Cyclische manifestatiehistorisch en in deze en komende tijd, met de 7 stralen (en 7 planeten en 7mystieke klinkers), en de zelf-gelijkvormige geneste (‘fractale’) structuur van7 concreet, ook in tijd, geometrie en kleur, geneeskunst, MesopotamischeZiggurats, en veel meer…

Iedereen van harte welkom!

Nature, purification et maîtrise des 7 corps de l’homme

L’homme fonctionne dans plusieurs véhicules de conscience, du plus dense au plus subtil au travers desquels fonctionne cette même  conscience. Ils sont reliés les uns aux autres et interdépendants.

Quelle est leur nature? Comment purifier et maîtriser (être en harmonie), notre corps physique, nos actions, nos émotions, nos pensées afin de prendre conscience de notre nature divine?  Car il s’agit bien de notre nature supérieure que nous vous proposons de rechercher.

Aujourd’hui nous regardons le corps astral

Lien zoom: https://us02web.zoom.us/j/87441119088

Gedachten over karma en reïncarnatie

Ieder van ons heeft zo zijn eigen mening, zijn eigen inzicht voor wat betreft deze twee onderwerpen. Deze avond gaan we hier dieper op in en kijken we wat anderen hierover hebben gezegd.

Iedereen van harte welkom!

De Stem van de Stilte

H.P. Blavatsky’s De Stem van de Stilte is een werk waarin krachtig geformuleerde aanwijzingen staan voor de reiziger op het pad naar wijsheid. Het heeft een bijzondere poëtische kwaliteit. De boeken en artikelen die over de Stem zijn geschreven sinds zijn verschijnen, handelen vaak vooral over de uitleg van de inhoud van het boek. Soms worden daarbij de achtergronden van het werk wat vergeten, waardoor de interpretaties oppervlakkig of subjectief van karakter blijven. Verder zijn in de loop van de tijd de wetenschappelijke opvattingen op het gebied waar de Stem naar verwijst zodanig voortgeschreden, dat het voor de lezer steeds moeilijker wordt het werk in zijn context te zien en door te dringen tot de werkelijke betekenis. Veel van de oosterse termen die in de Stem worden gebruikt zijn niet gemakkelijk terug te vinden in hedendaagse woordenboeken of studieboeken, waardoor het moeilijk is verbanden te leggen met moderne literatuur.

Ingmar de Boer, neemt ons tijdens deze voordracht mee in de denkwereld van ”De Stem van de Stilte” van H.P. Blavatsky (HPB), waarin we ook kijken naar het voorwoord van de Stem, in een poging daaruit zo goed mogelijk een beeld te construeren van de oorsprong van de aforismen, zoals HPB die zelf schetst.

Iedereen van harte welkom!

Wie zich om een of andere reden niet naar Antwerpen kan verplaatsen, kan deze voordracht ook volgen via Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840

Verdere informatie is te bekomen via mail: eb.muigleb-st@sutol.ettiw.egol of eb.muigleb-st@neprewtna.egol of via GSM 048 631 997

De Stem van de Stilte

H.P. Blavatsky’s De Stem van de Stilte is een werk waarin krachtig geformuleerde aanwijzingen staan voor de reiziger op het pad naar wijsheid. Het heeft een bijzondere poëtische kwaliteit. De boeken en artikelen die over de Stem zijn geschreven sinds zijn verschijnen, handelen vaak vooral over de uitleg van de inhoud van het boek. Soms worden daarbij de achtergronden van het werk wat vergeten, waardoor de interpretaties oppervlakkig of subjectief van karakter blijven. Verder zijn in de loop van de tijd de wetenschappelijke opvattingen op het gebied waar de Stem naar verwijst zodanig voortgeschreden, dat het voor de lezer steeds moeilijker wordt het werk in zijn context te zien en door te dringen tot de werkelijke betekenis. Veel van de oosterse termen die in de Stem worden gebruikt zijn niet gemakkelijk terug te vinden in hedendaagse woordenboeken of studieboeken, waardoor het moeilijk is verbanden te leggen met moderne literatuur.

Ingmar de Boer, neemt ons tijdens deze voordracht mee in de denkwereld van ”De Stem van de Stilte” van H.P. Blavatsky (HPB), waarin we ook kijken naar het voorwoord van de Stem, in een poging daaruit zo goed mogelijk een beeld te construeren van de oorsprong van de aforismen, zoals HPB die zelf schetst.

Iedereen van harte welkom!

Wie zich om een of andere reden niet naar Antwerpen kan verplaatsen, kan deze voordracht ook volgen via Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840

Verdere informatie is te bekomen via mail: eb.muigleb-st@sutol.ettiw.egol of eb.muigleb-st@neprewtna.egol of via GSM 048 631 997

 

De Upanishads – deel 2

In oktober keken we naar de geschiedenis van de eerste oeroude mondelinge uiteenzettingen die de grondslagen zijn van het Hindoeïsme.

Tijdens die tweede deel van de lezing gaan we dieper in op een welbepaalde Upanishad: de Mandukya

Wie in de onmogelijkheid is zich naar de loge te verplaatsen, kan deze lezing ook via Zoom volgen – Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840

Verdere informatie te bekomen via mail: eb.muigleb-st@neprewtna.egol of via

GSM 0486 631 997

De Upanishads

We beginnen de voordracht met de geschiedenis van de eerste oeroude mondelinge uiteenzettingen die de grondslagen zijn van het Hindoeïsme.

Later werden deze op schrift gezet  en zo ontstonden de Veda’s: de Rig Veda, de Sama Veda, de Yagur Veda en de Atharva Veda.

Het Sanskriet woord Veda wordt vertaald als ‘het weten’ of ‘de kennis’.

In de loop van de Indische geschiedenis werden aan deze literaire werken uitbreidingen bijgevoegd: de Vedanta’s.

Vedanta is Sanskriet en betekent de leer van niet-twee of non-dualiteit. Er is alleen bewustzijn, alleen maar ‘zijn’, dus een toestand van niet-twee.

De belangrijkste toevoeging uit deze Vedanta’s zijn de Upanishads, dialogen tussen een meester en een leerling. Doel hier is het op een kernachtige manier overbrengen van wat er in de Veda’s staat en zo een waarachtige bevrijding te bereiken. Aan de 12 klassieke Upanishads  werden in de loop der tijden, door verschillende auteurs, zeg maar meesters, nog andere bijgevoegd.

De lezing bestaat uit 2 delen en in het eerste deel kijken we naar de geschiedenis van de Upanishads. Tijdens het tweede deel, dat in december 2022 voorzien is, gaan we dieper in op een welbepaalde Upanishad: de Mandukya

Meer informatie is te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts- belgium.be of GSM 0486 631 997

Wie in de onmogelijkheid is om zich naar de loge te verplaatsen, kan deze lezing ook via Zoom volgens: zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840