Zoek de weg

Tijdens de 146ste Internationale Conventie die geheel virtueel werd gehouden eind december 2021, kon iedereen genieten van heel wat boeiende en leerrijke voordrachten.

De voordracht van Juliana Cesano is er zo eentje. Zij geeft haar visie op het thema: Leven in het Nu, uitdagingen voor het innerlijk Leven.

Graag nodigen we iedereen uit om, samen met ons, deze voordracht te bekijken. Nederlands voorzien.

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen, vragen we vriendelijk dit te melden via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be of via GSM 0476 879 968

Iedereen van harte welkom!

Deze voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89408411361

 

Zoek de weg

Tijdens de 146ste Internationale Conventie die geheel virtueel doorging eind december 2021, kon iedereen genieten van heel wat boeiende en leerrijke voordrachten.

De voordracht van Juliana Cesano was er zo eentje. Zij gaf ons haar visie op het thema: Leven in het Nu, uitdagingen voor de innerlijk Leven.

Graag nodigen we iedereen uit om, samen met ons, de voordracht te bekijken. Nederlands voorzien.

Wie graag aanwezig is in de lokalen, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail: info@logewittelotus.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.

Iedereen van harte welkom!

Deze voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89408411361

Holografisch verbonden bewustzijn & U

Materie, krachten en info als één beweging: Eenheidswetenschap en Theosofische Principes concreet onderbouwd en de implicaties hiervan voor het groepsbewustzijn.

Tijdens deze lezing, gegeven door Stefaan Van Nuffel, vernemen we hier meer over.

Iedereen van harte welkom!

Coronamaatregelen worden strikt nageleefd.

Ongehechtheid; Vrije wil

Er is heel veel geschreven over gehechtheid en over de noodzaak tot het aankweken van ongehechtheid. Toch is het niet zo eenvoudig om dit in het dagelijks leven toe te passen. En ‘vrije wil’. Hebben we wel een ‘vrije wil’ of wordt alles van bovenaf gestuurd. Deze avond lezen en bespreken we korte tekstjes over deze onderwerpen.

Iedereen van harte welkom!

Meer informatie is te bekomen via mail: tak.vrede@ts-belgium.be of GSM 0476 879 968.

Nature, purification et maîtrise des 7 corps de l’homme

L’homme fonctionne dans plusieurs véhicules de conscience, du plus dense au plus subtil au travers desquels fonctionne cette même  conscience. Ils sont reliés les uns aux autres et interdépendants.
Quelle est leur nature? Comment purifier et maîtriser (être en harmonie), notre corps physique, nos actions, nos émotions, nos pensées afin de prendre conscience de notre nature divine?
Car il s’agit bien de notre nature supérieure que nous vous proposons de rechercher.
En janvier, nous étudierons le corps astral.
Information: branche.blavatsky@ts-belgium.be ou GSM 0477 963 022 (Myriam)

Een Leven in een Leven

Tijdens de 146ste Internationale Conventie mogen we zeker een lezing verwachten, gegeven door onze Internationale President Tim Boyd.

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om deze lezing rechtstreeks te volgen, zal deze in de loges worden gegeven.

We nodigen iedereen dan ook uit om, hetzij aanwezig te zijn in het Kollekasteel te Mariakerke,  hetzij deze voordracht te volgen via Zoom.

Wie aanwezig wil zijn in het Kollekasteel, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail aan: tak.vrede@ts-belgium.be

Bellen kan ook naar GSM 0486 631 997 of 0476 879 968.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83234615661

Een Leven in een Leven

Tijdens de 146ste Internationale Conventie mogen we zeker een lezing verwachten, gegeven door onze Internationale President Tim Boyd.

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om deze lezing rechtstreeks te volgen, zal deze in de loges worden gegeven.

We nodigen iedereen dan ook uit om hetzij aanwezig te zijn in de lokalen Milisstraat 22, hetzij deze te volgen via Zoom.

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail aan: sabinevanosta.be@gmail.com of secretary@logewittelotus.be of loge.antwerpen@ts-belgium.be

Bellen kan ook naar GSM 0486 631 997 of 0476 879 968.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87895455671

Een Leven in een Leven

Tijdens de 146ste Internationale Conventie mogen we zeker een lezing verwachten, gegeven door onze Internationale President Tim Boyd.

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om deze lezing rechtstreeks te volgen, zal deze in de loges worden gegeven.

We nodigen iedereen dan ook uit om hetzij aanwezig te zijn in de lokalen Milisstraat 22, hetzij deze te volgen via Zoom.

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail aan: sabinevanosta.be@gmail.com of secretary@logewittelotus.be of loge.antwerpen@ts-belgium.be

Bellen kan ook naar GSM 0486 631 997 of 0476 879 968.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87895455671

Thema-avond: Is bidden noodzakelijk?

Bij tegenslag grijpen velen naar een houvast en voor heel wat mensen geeft, wat men noemt ‘het gebed’, enige zekerheid. Het maakt niet uit wat men onder bidden verstaat en hoe – onder welke vorm – men doet.

Deze avond gaan we na of bidden een noodzaak is en welke gevolgen dit kan hebben op de mens en zijn omgeving.

Iedereen van harte welkom!