Thema-avond: Is bidden noodzakelijk?

Bij tegenslag grijpen velen naar een houvast en voor heel wat mensen geeft, wat men noemt ‘het gebed’, enige zekerheid. Het maakt niet uit wat men onder bidden verstaat en hoe – onder welke vorm – men doet.

Deze avond gaan we na of bidden een noodzaak is en welke gevolgen dit kan hebben op de mens en zijn omgeving.

Iedereen van harte welkom!

Thema-avond: Meesters

Tijdens dit Rondetafelgesprek gaan we na wat men hier binnen de esoterie bedoeld met een ‘Meester’. In verschillende geschriften kunnen we vinden dat een Meester – een Meester van Wijsheid Hij diegene is die de vijfde inwijding heeft ondergaan. In werkelijkheid betekent dit dat Zijn bewustzijn het vijfde of geestelijk rijk omvat. Hij baande zich eerst door de vier lagere rijken: het minerale, het planten-, het dieren- en mensenrijk, en heeft door middel van meditatie en dienst Zijn centrum van bewustzijn zo vergroot, dat het nu het gebied van de geest omvat.

Iedereen van harte welkom!

TS International Convention 27-31 december 2021

Van 27 t/m 30 december 2021 houdt de Theosophical Society haar 146ste Internationale Conventie, die ook dit jaar geheel virtueel zal doorgaan:

“Living in the Now: challenges of the Inner Life”

Op de website: https://tsconvention.com/ kan u alle informatie vinden over het programma, de sprekers, de beschikbare vertalingen enz. Tevens kan u zich hier ook registreren, zodat deelname aan een of meerdere dagen mogelijk is. Vrije deelname in de kosten is onder de vorm van een donatie aan één of meerdere initiatieven van de Theosophical Society.

Met een fantastisch onderwerp en programma en uitmuntende sprekers, kunnen we u deze Internationale Conventie 2021 zeker aanraden.

Laten we hopen dat onze deelname aan dit theosofische evenement de banden van Broederschap en Eenheid, versterkt mogen worden.

* * *

Du 27 au 30 décembre 2021, la Theosophical Society tiendra la 146ème Convention Internationale, qui cette année sera également entièrement virtuelle.

“Living in the Now: challenges of the Inner Life”

Sur le site web : https://tsconvention.com/ vous trouverez toutes les informations sur le programme, les conférenciers, les langues disponibles en traduction, etc. Vous pouvez également vous inscrire, afin de pouvoir participer à une ou plusieurs journées. La participation aux frais libre se fait sous forme d’une donation à une ou plusieurs des initiatives de la Theosophical Society.

Avec un tel sujet et programme fantastiques, et d’excellents conférenciers, nous pouvons certainement vous recommander de participer à cette Convention Internationale 2021.

Espérons que par notre participation, les liens de Fraternité et d’Unité soient consolidés.

 

 

Het Thomas evangelie toegelicht met Zen, TAO en Theosofie

Het evangelie van Thomas is een van de apocriefe evangeliën. Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi gevonden in een kruik, tezamen met een aantal andere koptische geschriften Het teruggevonden manuscript dateert uit de 4de eeuw en bestaat uit een 114-tal losse uitspraken van Jezus.

Tijdens deze voordracht, gegeven door Guido Lamot, krijgen we hierover meer informatie.

Iedereen van harte welkom!

Bijdrage: leden € 3 – niet-leden € 7

Wie niet aanwezig kan zijn in de lokalen, kan de voordracht ook volgen via Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86872676631

Het Thomas evangelie toegelicht met Zen, TAO en Theosofie

Het evangelie van Thomas is een van de apocriefe evangeliën. Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi gevonden in een kruik, tezamen met een aantal andere koptische geschriften Het teruggevonden manuscript dateert uit de 4de eeuw en bestaat uit een 114-tal losse uitspraken van Jezus.

Tijdens deze voordracht, gegeven door Guido Lamot, krijgen we hierover meer informatie.

Iedereen van harte welkom!

Bijdrage: leden € 3 – niet-leden € 7

Wie niet aanwezig kan zijn in de lokalen, kan de voordracht ook volgen via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86872676631

Stof om na te denken

Stof om na te denken is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voordeel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Deze avond vangen we aan met de lezing en de bespreking van het hoofdstuk over De Samenstelling van de Mens. In de loop van de volgende maanden zullen aan bod komen: de Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest.

Iedereen van harte welkom!

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Hoewel dit boek – Kosmisch Vuur – een van de eerste was die door Alice Bailey in samenwerking met de Tibetaan werd geschreven, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepgaande en minst begrepen. Het behandelt de onderliggende structuur van de occulte leer voor het huidige tijdperk, met uitgestrekte kosmische processen die zich op alle gebieden van het leven, van heelal tot atoom, voortplanten.  Het is daarom geen boek voor de bewijs-eisende concrete geest, of voor hen die zich bezighouden met het spectaculaire en het fenomenale.  De ware student echter, de serieus toegepaste aspirant, zal zijn geest gestimuleerd vinden en zijn bewustzijn verruimd.

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky, en er wordt gezegd dat het “de psychologische sleutel tot de Kosmische Schepping” is.  Zeker in zijn openbaring van relaties en correspondenties in de gehele Kosmos, zijn alle aspecten van het leven dat zich ontvouwt door middel van bewustzijn opgenomen, gebaseerd op het aforisme: “Nadat Ik het gehele universum doordrongen heb met één fragment van Mijzelf, blijf Ik.”

Iedereen van harte welkom!

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Hoewel dit boek – Kosmisch Vuur – een van de eerste was die door Alice Bailey in samenwerking met de Tibetaan werd geschreven, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepgaande en minst begrepen. Het behandelt de onderliggende structuur van de occulte leer voor het huidige tijdperk, met uitgestrekte kosmische processen die zich op alle gebieden van het leven, van heelal tot atoom, voortplanten.  Het is daarom geen boek voor de bewijs-eisende concrete geest, of voor hen die zich bezighouden met het spectaculaire en het fenomenale.  De ware student echter, de serieus toegepaste aspirant, zal zijn geest gestimuleerd vinden en zijn bewustzijn verruimd.

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky, en er wordt gezegd dat het “de psychologische sleutel tot de Kosmische Schepping” is.  Zeker in zijn openbaring van relaties en correspondenties in de gehele Kosmos, zijn alle aspecten van het leven dat zich ontvouwt door middel van bewustzijn opgenomen, gebaseerd op het aforisme: “Nadat Ik het gehele universum doordrongen heb met één fragment van Mijzelf, blijf Ik.”

Iedereen van harte welkom!

Aryel Sanat: het innerlijke leven van Krishnamurti

Krishnamurti’s innerlijke leven is een raadsel, niet in de laatste plaats doordat hij het vijfdecennia lang geheim heeft gehouden

 

Aryel Sanat onthult de rijke esoterische gebeurtenissen van Krishnamurti’s innerlijke leven. Persoonlijk heeft Krishnamurti nooit het bestaan van zijn ‘meesters’ ontkend, noch het feit dat hij het voertuig voor de Heer Maitreya of de Christus zou zijn. Deze innerlijke realiteiten vormden zelfs ieder dag een onderdeel van zijn volwassen leven en waren nauw verbonden met het werk dat hij deed.

Iedereen van harte welkom!

Bijdrage: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet-leden € 3

Aryel Sanat: het innerlijke leven van Krishnamurti

Krishnamurti’s innerlijke leven is een raadsel, niet in de laatste plaats doordat hij het vijfdecennia lang geheim heeft gehouden

 

Aryel Sanat onthult de rijke esoterische gebeurtenissen van Krishnamurti’s innerlijke leven. Persoonlijk heeft Krishnamurti nooit het bestaan van zijn ‘meesters’ ontkend, noch het feit dat hij het voertuig voor de Heer Maitreya of de Christus zou zijn. Deze innerlijke realiteiten vormden zelfs ieder dag een onderdeel van zijn volwassen leven en waren nauw verbonden met het werk dat hij deed.

Iedereen van harte welkom!

Bijdrage: Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar: niet-leden € 3