Glimpses into the Psychology of Yoga

This year’s program continues the guided study sessions on basis of the book by I.K. Taimni “Glimpses into the Psychology of Yoga”. It covers the
very wide scope and broad base of philosophical thought and occult experience the science of higher Yoga has to offer. As such, our study takes us this year to dive into Part I and Part II of the book which offers glimpses into the nature of Reality and the nature of Consciousness. I.K. Taimni shares a most profound knowledge on Reality and Consciousness, which enables the student to deal with some of the problems of inner life, if the quality of thought and experience permits to do so.

De Sleutel tot de Theosofie

Het doel van dit boek wordt door zijn titel nauwkeurig weergegeven en het heeft daarom slechts enkele woorden van toelichting nodig. Het is geen volledig en alomvattend handboek over Theosofie, maar alleen een sleutel die de deur ontsluit naar een diepere studie van de Tijdloze Wijsheid. Het schetst de hoofdlijnen van de wijsheidsreligie en verklaart de grondbeginselen daarvan; het weerlegt tegelijk de verschillende bezwaren die de gemiddelde westerse onderzoeker opwerpt en probeert onbekende begrippen in een zo eenvoudig mogelijke vorm en zo duidelijk mogelijke taal te kleden.
Het boek is opgesteld in vraag en antwoord en het is dankzij de vele theosofen, die wenken en vragen hebben ingezonden of op andere wijze hulp hebben verleend tijdens het schrijven ervan dat het een zeer bruikbaar instrument is geworden voor verdere studie.
Iedereen van harte welkom!

De Sleutel tot de Theosofie

Het doel van dit boek wordt door zijn titel nauwkeurig weergegeven en het heeft daarom slechts enkele woorden van toelichting nodig. Het is geen volledig en alomvattend handboek over Theosofie, maar alleen een sleutel die de deur ontsluit naar een diepere studie van de Tijdloze Wijsheid. Het schetst de hoofdlijnen van de wijsheidsreligie en verklaart de grondbeginselen daarvan; het weerlegt tegelijk de verschillende bezwaren die de gemiddelde westerse onderzoeker opwerpt en probeert onbekende begrippen in een zo eenvoudig mogelijke vorm en zo duidelijk mogelijke taal te kleden.
Het boek is opgesteld in vraag en antwoord en het is dankzij de vele theosofen, die wenken en vragen hebben ingezonden of op andere wijze hulp hebben verleend tijdens het schrijven ervan dat het een zeer bruikbaar instrument is geworden voor verdere studie.
Iedereen van harte welkom!

De Sleutel tot de Theosofie

Het doel van dit boek wordt door zijn titel nauwkeurig weergegeven en het heeft daarom slechts enkele woorden van toelichting nodig. Het is geen volledig en alomvattend handboek over Theosofie, maar alleen een sleutel die de deur ontsluit naar een diepere studie van de Tijdloze Wijsheid. Het schetst de hoofdlijnen van de wijsheidsreligie en verklaart de grondbeginselen daarvan; het weerlegt tegelijk de verschillende bezwaren die de gemiddelde westerse onderzoeker opwerpt en probeert onbekende begrippen in een zo eenvoudig mogelijke vorm en zo duidelijk mogelijke taal te kleden.
Het boek is opgesteld in vraag en antwoord en het is dankzij de vele theosofen, die wenken en vragen hebben ingezonden of op andere wijze hulp hebben verleend tijdens het schrijven ervan dat het een zeer bruikbaar instrument is geworden voor verdere studie.
Iedereen van harte welkom!

De Upanishads – deel 2

In oktober keken we naar de geschiedenis van de eerste oeroude mondelinge uiteenzettingen die de grondslagen zijn van het Hindoeïsme.

Tijdens die tweede deel van de lezing gaan we dieper in op een welbepaalde Upanishad: de Mandukya

Wie in de onmogelijkheid is zich naar de loge te verplaatsen, kan deze lezing ook via Zoom volgen – Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840

Verdere informatie te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be of via

GSM 0486 631 997

De Upanishads

We beginnen de voordracht met de geschiedenis van de eerste oeroude mondelinge uiteenzettingen die de grondslagen zijn van het Hindoeïsme.

Later werden deze op schrift gezet  en zo ontstonden de Veda’s: de Rig Veda, de Sama Veda, de Yagur Veda en de Atharva Veda.

Het Sanskriet woord Veda wordt vertaald als ‘het weten’ of ‘de kennis’.

In de loop van de Indische geschiedenis werden aan deze literaire werken uitbreidingen bijgevoegd: de Vedanta’s.

Vedanta is Sanskriet en betekent de leer van niet-twee of non-dualiteit. Er is alleen bewustzijn, alleen maar ‘zijn’, dus een toestand van niet-twee.

De belangrijkste toevoeging uit deze Vedanta’s zijn de Upanishads, dialogen tussen een meester en een leerling. Doel hier is het op een kernachtige manier overbrengen van wat er in de Veda’s staat en zo een waarachtige bevrijding te bereiken. Aan de 12 klassieke Upanishads  werden in de loop der tijden, door verschillende auteurs, zeg maar meesters, nog andere bijgevoegd.

De lezing bestaat uit 2 delen en in het eerste deel kijken we naar de geschiedenis van de Upanishads. Tijdens het tweede deel, dat in december 2022 voorzien is, gaan we dieper in op een welbepaalde Upanishad: de Mandukya

Meer informatie is te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts- belgium.be of GSM 0486 631 997

Wie in de onmogelijkheid is om zich naar de loge te verplaatsen, kan deze lezing ook via Zoom volgens: zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Dit boek behandelt de structuur die de grondslag vormt van de esoterische leer voor het huidige tijdperk, naast de geweldige kosmische gebeurtenissen die door alle levensvormen – van het universum tot aan het atoom – worden gereproduceerd. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, het vuur van het denken, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen en beheerst dient te worden. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we een stukje tekst

Iedereen van harte welkom!

Informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be of GSM 0476 879 968

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Dit boek behandelt de structuur die de grondslag vormt van de esoterische leer voor het huidige tijdperk, naast de geweldige kosmische gebeurtenissen die door alle levensvormen – van het universum tot aan het atoom – worden gereproduceerd. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, het vuur van het denken, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen en beheerst dient te worden. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we een stukje tekst

Iedereen van harte welkom!

Informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be of GSM 0476 879 968

Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

De Theosofische Orde van Dienst (TOS), een non-profit organisatie, heeft heel wat afdelingen over de hele wereld. Vrijwilligers zetten zich in om het leed en de pijn van anderen te verzachten. Zo is er ook een Genezingsnetwerk. Groepen mensen komen bij elkaar om, met de hulp van de onzichtbare wereld, anderen dat beetje hulp te bieden dat ze nodig hebben.

De Belgische Afdeling van de TOS heeft maandelijks een Genezingsmeditatie – ENKEL VOOR LEDEN VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY.

Alle informatie hierover is te bekomen via mail tos@ts-belgium.be of GSM 0473 820 806

Aan deze meditatie kunnen leden ook deelnemen via Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778