Ouverture Nationale de l’année d’activité 2022-2023

Ces dernières années ont été difficiles. Les mesures Covid-19 n’ont pas facilité l’organisation de réunions physiques. Cependant, il est très important de se réunir, de travailler ensemble et de discuter des éléments de la Sagesse Intemporelle. Par conséquent, le Conseil d’Administration de la Société invite tous les membres et sympathisants à participer à cette réunion.

Tout le monde est le bienvenu au Siège, Place des Gueux 8, 1000 Bruxelles.

Informations supplémentaires peuvent être obtenues via émail: info@ts-belgium.be ou par

GSM 0486 631 997 et  0476 879 968

 

Meditatie voor de Vrede

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot Internationale Dag voor de Vrede. Onze wereld wordt overheerst door conflicten en ongelijkheid van allerlei aard. Voor velen dient hieraan een einde te komen en daarom wordt die dag speciale aandacht geschonken aan Vrede, Harmonie en Broederschap.

Heel wat activiteiten worden georganiseerd en zowat in het hele land kan men een Meditatie voor de Vrede bijwonen. Ook de Belgische afdeling van de Theosophical Order of Service (TOS), een non-profit organisatie verspreid over de hele wereld, wil hier haar steentje bijdragen door de organisatie van een Meditatie voor de Vrede

Iedereen van harte welkom op de Hoofdzetel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel!

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via email: info@ts-belgium.be of tos@ts-belgium.be  of via GSM 0486 631 997 – 0473 820806 of 0476 879 968.

Wie zich die dag niet kan verplaatsen, kan toch deelnemen aan deze meditatie via een Zoom. Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83479426100

Meditatie voor de Vrede

De Belgische afdeling van de Theosophical Order of Service (TOS), een internationale non-profit organisatie met afdelingen over de hele wereld, organiseert maandelijks een TOS Genezingsmeditatie die enkel toegankelijk is voor leden van de Theosofische Vereniging. Om ook anderen de kans te geven in contact te komen met deze organisatie en haar werking wordt op regelmatige basis een geleide Meditatie voor de Vrede georganiseerd.

In onze huidige maatschappij, waar geweld en oorlog, overal op onze aarde heel wat leed en pijn veroorzaken, is even stilstaan bij Vrede een absolute must. Iedereen kan hier zijn steentje bijdragen om Vrede en harmonie in de wereld te zenden.

We nodigen iedereen dan ook uit om deel te nemen aan deze meditatie, die geheel virtueel doorgaat via Zoom. Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83479426100

Wie meer informatie wenst kan deze bekomen via mail: tos@ts-belgium.be of via

GSM 0473 820 806 en GSM 0476 879 968

Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

Ziekte en pijn nemen nooit pauze en ook deze maand organiseert de Theosofische Orde van Dienst haar maandelijkse Genezingsmeditatie.

Aan deze kan men, indien men zich niet kan verplaatsen naar de loge in Antwerpen, per zoom deelgenomen worden. Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen zodat we samen ons steentje kunnen bijdragen voor het welzijn van zieke mensen en de hele wereld.

 

Zelfrealisatie door liefde

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of zieners. Hij is het meest bekend geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift wordt de aard van liefde behandeld, met name de liefde tot God. I.K. Taimni maakt in dit boekje de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westers lezer.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.

Deze bijeenkomst kan ook gevolgd worden per Zoom.

Zoom link:    4de donderdag  https://us02web.zoom.us/j/85236396778

Het proces van Zelf-transformatie

Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Iedereen van harte welkom!
Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat (beperkte plaatsen), vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.

Bijzondere teksten: O Verborgen Leven…

Deze avond gaan we dieper in op een aantal bijzondere teksten, zoals bv de Universele Aanroep van Annie Besant, de Grote Aanroep van Alice Bailey, enz.

Hoe ontstonden deze bijzondere teksten? Kunnen we ze beschouwen als een dagelijks gebed en wat is de diepere betekenis ervan.

Iedereen van harte welkom!

De Bron herontdekken: Licht op het Pad

Licht op het Pad is één van de drie theosofische, ethisch klassiekers die vaak genoemd en geciteerd worden maar niet altijd helemaal gelezen. Dit jaar gaan we in detail in op deze parel van de Tijdloze Wijsheid, die tot ons is gekomen via Mabel Collins (1851-1927). We maken daarbij zijsprongen naar andere overleveringen van Wijsheid, o.a. de Baghavad Gita en de Bijbel en doen thema’s aan als o.a. Leven, Dood, Meditatie en innerlijke discipline, Karma, karaktervorming, Natuur.
Iedereen van harte welkom!

Nationale Opening activiteitenjaar 2022-2023

Na de zomermaanden breekt de tijd weer aan om de activiteiten van de vereniging op te starten. De voorbije jaren waren moeilijk en het was niet steeds mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Nochtans is samenkomen, samen werken en de Tijdloze Wijsheid verder uitdiepen belangrijk. Daarom nodigt het Bestuur van de  Vereniging alle leden en sympathisanten uit op de Nationale Opening van het nieuwe activiteitenjaar.

Iedereen is van harte welkom op de Hoofdzetel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.

Meer informatie is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en 0476 879 968.

Stof om na te denken

Stof om na te denken is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voordeel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Deze avond vangen we aan met de lezing en de bespreking van het hoofdstuk over De Samenstelling van de Mens. In de loop van de volgende maanden zullen aan bod komen: de Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest.

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we een stukje tekst.

Iedereen van harte welkom !