Stof om na te denken

Dit boek is geen origineel werk van A.A. Bailey maar een compilatie van al haar werken, gerangschikt volgens thema.

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we een deel van het boek.

Iedereen van harte welkom!

Wie naar de bijeenkomst komt, raden we aan om een lunchpakket mee te brengen gezien het einde voorzien is om 15u.

Zelfrealisatie door liefde

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of zieners. Hij is het meest bekend geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift wordt de aard van liefde behandeld, met name de liefde tot God. I.K. Taimni maakt in dit boekje de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westers lezer.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.

Deze bijeenkomst kan ook gevolgd worden per Zoom.

Zoom link:    4de donderdag  https://us02web.zoom.us/j/85236396778

Het proces van Zelf-transformatie

Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat (beperkte plaatsen), vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.
Iedereen van harte welkom!

Les Yoga Sutras de Patanjali

L’homme qui a commencé à examiner sa vie, les problèmes profonds et les questions qui surgissent peut être amené à se tourner vers la philosophie du YOGA pour la compréhension de tout ce qui est en rapport avec sa vie intérieure.

En 195 aphorismes, les Yoga-Sutras de Patanjali enseignent une voie yoguique traditionnelle plusieurs fois millénaire et ceci en vue de clarifier le fonctionnement du mental.

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87607219956

Glimpses on the Psychologie of Yoga

This year’s program continues the guided study sessions on basis of the book by I.K. Taimni “Glimpses into the Psychology of Yoga”. It covers the
very wide scope and broad base of philosophical thought and occult experience the science of higher Yoga has to offer. As such, our study takes us this year to dive into Part I and Part II of the book which offers glimpses into the nature of Reality and the nature of Consciousness. I.K. Taimni shares a most profound knowledge on Reality and Consciousness, which enables the student to deal with some of the problems of inner life, if the quality of thought and experience permits to do so.

 

Zelfrealisatie door liefde

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of zieners. Hij is het meest bekend geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift wordt de aard van liefde behandeld, met name de liefde tot God. I.K. Taimni maakt in dit boekje de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westers lezer.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.

Deze bijeenkomst kan ook gevolgd worden per Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88464910117

De Sleutel tot de Theosofie

Het doel van dit boek wordt door zijn titel nauwkeurig weergegeven en het heeft daarom slechts enkele woorden van toelichting nodig. Het is geen volledig en alomvattend handboek over Theosofie, maar alleen een sleutel die de deur ontsluit naar een diepere studie van de Tijdloze Wijsheid. Het schetst de hoofdlijnen van de wijsheidsreligie en verklaart de grondbeginselen daarvan; het weerlegt tegelijk de verschillende bezwaren die de gemiddelde westerse onderzoeker opwerpt en probeert onbekende begrippen in een zo eenvoudig mogelijke vorm en zo duidelijk mogelijke taal te kleden.
Het boek is opgesteld in vraag en antwoord en het is dankzij de vele theosofen, die wenken en vragen hebben ingezonden of op andere wijze hulp hebben verleend tijdens het schrijven ervan dat het een zeer bruikbaar instrument is geworden voor verdere studie.
Iedereen van harte welkom!

Stof om na te denken

Dit boek is geen origineel werk van A.A. Bailey maar een compilatie van al haar werken, gerangschikt volgens thema.

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we een deel van het boek.

Iedereen van harte welkom!

Wie naar de bijeenkomst komt, raden we aan om een lunchpakket mee te brengen gezien het einde voorzien is om 15u.

Het proces van Zelf-transformatie

Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen? Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Iedereen van harte welkom!
Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.