Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Dit boek behandelt de structuur die de grondslag vormt van de esoterische leer voor het huidige tijdperk, naast de geweldige kosmische gebeurtenissen die door alle levensvormen – van het universum tot aan het atoom – worden gereproduceerd. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, het vuur van het denken, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen en beheerst dient te worden. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

Tijdens deze bijeenkomst lezen en bespreken we een stukje tekst

Iedereen van harte welkom!

Informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be of GSM 0476 879 968

Genezingsmeditatie (enkel voor leden)

De Theosofische Orde van Dienst (TOS), een non-profit organisatie, heeft heel wat afdelingen over de hele wereld. Vrijwilligers zetten zich in om het leed en de pijn van anderen te verzachten. Zo is er ook een Genezingsnetwerk. Groepen mensen komen bij elkaar om, met de hulp van de onzichtbare wereld, anderen dat beetje hulp te bieden dat ze nodig hebben.

De Belgische Afdeling van de TOS heeft maandelijks een Genezingsmeditatie – ENKEL VOOR LEDEN VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY.

Alle informatie hierover is te bekomen via mail tos@ts-belgium.be of GSM 0473 820 806

Aan deze meditatie kunnen leden ook deelnemen via Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778

Zelfrealisatie door liefde

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of zieners. Hij is het meest bekend geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift wordt de aard van liefde behandeld, met name de liefde tot God. I.K. Taimni maakt in dit boekje de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westers lezer.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.

Deze bijeenkomst kan ook gevolgd worden per Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778

Informatie: loge.witte.lotus@ts-belgium.be of GSM 0486 631 997

Zelfrealisatie door liefde

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of zieners. Hij is het meest bekend geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift wordt de aard van liefde behandeld, met name de liefde tot God. I.K. Taimni maakt in dit boekje de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westers lezer.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.

Deze bijeenkomst kan ook gevolgd worden per Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88464910117

Informatie: loge.witte.lotus@ts-belgium.be of GSM 0486 631 997

Het proces van Zelf-transformatie

Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Iedereen van harte welkom!
Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat (beperkte plaatsen), vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.
Informatie: loge.witte.lotus@ts-belgium.be of GSM 0486 631 997

Het proces van Zelf-transformatie

Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Iedereen van harte welkom!
Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat (beperkte plaatsen), vragen we vriendelijk dit even te melden via mail of GSM.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.
Informatie: loge.witte.lotus@ts-belgium.be of GSM 0486 631 997

Tijdloze Wijsheid

We spreken vaak over Theosofie en kunnen dit ook de Tijdloze Wijsheid noemen. Is wat H.P. Blavatsky ons naliet nieuw of is het iets van alle tijden.

Tijdens deze avond kijken we even naar vroeger en gaan we na of wat we nu kennen als de Tijdloze Wijsheid toen ook reeds gekend was.

Iedereen van harte welkom!

informatie: tak.vrede@ts-belgium.be of GSM 0476 879 968

De Bron herontdekken: Licht op het Pad

Licht op het Pad is één van de drie theosofische, ethisch klassiekers die vaak genoemd en geciteerd worden maar niet altijd helemaal gelezen. Dit jaar gaan we in detail in op deze parel van de Tijdloze Wijsheid, die tot ons is gekomen via Mabel Collins (1851-1927). We maken daarbij zijsprongen naar andere overleveringen van Wijsheid, o.a. de Baghavad Gita en de Bijbel en doen thema’s aan als o.a. Leven, Dood, Meditatie en innerlijke discipline, Karma, karaktervorming, Natuur.

Iedereen van harte welkom!

Informatie: info@ts-belgium.be of GSM 0486 631 997

La Lumière sur le Sentier

La Lumière sur le Sentier est l’un des trois œuvres éthiques, classiques de la théosophie qui sont souvent mentionnés et cités, mais qui ne sont pas toujours lus dans leur intégralité. Cette année, nous examinerons en détail cette perle de sagesse sans âge, qui nous est parvenue à travers Mabel Collins (1851-1927). Pendant l’étude, nous ferons référence à d’autres traditions de Sagesse, entre autres la Baghavad Gita et la Bible, et nous aborderons des thèmes comme la vie, la mort, la méditation et la discipline intérieure, le karma, la formation du caractère, la nature. Lors de la première session, une introduction est donnée concernant la genèse de l’œuvre.

Ceux qui ne peuvent pas se déplacer au Siège, peuvent également participer via Zoom.

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88962471466

Informations: info@ts-belgium.be ou GSM 0486 631 997

La pensée de J. Krishnamurti

La bonne conduite, c’est l’Amour

Nous regardons un interview assez rare avec Jiddu Krishnamurti dans lequel il explique comment aller vers Dieu, en dehors des images, du conditionnement. Il n’aime pas employer le mot Dieu. La méditation est un chemin, ce n’est pas une technique. Il énumère les différents dangers pour l’homme. Les thèmes suivants passent la revue: liberté et conditionnement ; division et conflit ; la bonne conduite et l’amour ; la nature, le sommeil, la souffrance, sa conception de la révolution intérieure, l’art, la notion du temps, du silence, de la mort. Dans la série d’André Voisin, « Les conteurs », 1972.

Ceux qui ne peuvent pas se déplacer au Siège, peuvent également participer par Zoom.

Lien zoom: https://us02web.zoom.us/j/84750377444

Informations: info@ts-belgium.be – GSM 0486 631 997