De Bron herontdekken: Licht op het Pad

Licht op het Pad is één van de drie theosofische, ethisch klassiekers die vaak genoemd en geciteerd worden maar niet altijd helemaal gelezen. Dit jaar gaan we in detail in op deze parel van de Tijdloze Wijsheid, die tot ons is gekomen via Mabel Collins (1851-1927). We maken daarbij zijsprongen naar andere overleveringen van Wijsheid, o.a. de Baghavad Gita en de Bijbel en doen thema’s aan als o.a. Leven, Dood, Meditatie en innerlijke discipline, Karma, karaktervorming, Natuur.

Iedereen van harte welkom!

Informatie: info@ts-belgium.be of GSM 0486 631 997

La Lumière sur le Sentier

La Lumière sur le Sentier est l’un des trois œuvres éthiques, classiques de la théosophie qui sont souvent mentionnés et cités, mais qui ne sont pas toujours lus dans leur intégralité. Cette année, nous examinerons en détail cette perle de sagesse sans âge, qui nous est parvenue à travers Mabel Collins (1851-1927). Pendant l’étude, nous ferons référence à d’autres traditions de Sagesse, entre autres la Baghavad Gita et la Bible, et nous aborderons des thèmes comme la vie, la mort, la méditation et la discipline intérieure, le karma, la formation du caractère, la nature. Lors de la première session, une introduction est donnée concernant la genèse de l’œuvre.

Ceux qui ne peuvent pas se déplacer au Siège, peuvent également participer via Zoom.

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88962471466

Informations: info@ts-belgium.be ou GSM 0486 631 997

De Bron herontdekken: Licht op het Pad

Licht op het Pad is één van de drie theosofische, ethisch klassiekers die vaak genoemd en geciteerd worden maar niet altijd helemaal gelezen. Dit jaar gaan we in detail in op deze parel van de Tijdloze Wijsheid, die tot ons is gekomen via Mabel Collins (1851-1927). We maken daarbij zijsprongen naar andere overleveringen van Wijsheid, o.a. de Baghavad Gita en de Bijbel en doen thema’s aan als o.a. Leven, Dood, Meditatie en innerlijke discipline, Karma, karaktervorming, Natuur.
Iedereen van harte welkom!

De vijfde Inwijding

Inleiding Theosofie:

Al ruim 2000 jaar wordt in het Westen het woord theosofie gebruikt. Theosofie is afgeleid  van het Griekse theos (goden, godheid) en sophia (wijsheid). Theosofie betekent dus wijsheid van de goden. Hoewel de theosofische beweging van deze tijd teruggaat tot Helena Petrovna Blavatsky en haar leraren, maakt ze deel uit van een spirituele beweging die even oud is als de mensheid zelf. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie kent geen dogma’s. Iedereen is dus vrij al dan niet te aanvaarden, te geloven, wat anderen hen voorleggen en niemand kan de eigen meningen en inzichten dus ook niet opdringen aan een ander.

Om een beeld te schetsen van wat theosofie in werkelijkheid is, werd een cursus inleiding Theosofie samengesteld, waarbij getracht wordt informatie te geven voor woorden zoals broederschap, eenheid van leven, de samenstelling van de mens, karma, reïncarnatie, enz.

De cursus is voor iedereen toegankelijk en kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden. .

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83580199818

Iedereen van harte welkom!

De derde en vierde Inwijding

Al ruim 2000 jaar wordt in het Westen het woord theosofie gebruikt. Theosofie is afgeleid  van het Griekse theos (goden, godheid) en sophia (wijsheid). Theosofie betekent dus wijsheid van de goden. Hoewel de theosofische beweging van deze tijd teruggaat tot Helena Petrovna Blavatsky en haar leraren, maakt ze deel uit van een spirituele beweging die even oud is als de mensheid zelf. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie kent geen dogma’s. Iedereen is dus vrij al dan niet te aanvaarden, te geloven, wat anderen hen voorleggen en niemand kan de eigen meningen en inzichten dus ook niet opdringen aan een ander.

Om een beeld te schetsen van wat theosofie in werkelijkheid is, werd een cursus inleiding Theosofie samengesteld, waarbij getracht wordt informatie te geven voor woorden zoals broederschap, eenheid van leven, de samenstelling van de mens, karma, reïncarnatie, enz.

De cursus is voor iedereen toegankelijk en kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden. .

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83580199818

Hart, Gedachten en Handelingen na de 1ste Inwijding

Al ruim 2000 jaar wordt in het Westen het woord theosofie gebruikt. Theosofie is afgeleid  van het Griekse theos (goden, godheid) en sophia (wijsheid). Theosofie betekent dus wijsheid van de goden. Hoewel de theosofische beweging van deze tijd teruggaat tot Helena Petrovna Blavatsky en haar leraren, maakt ze deel uit van een spirituele beweging die even oud is als de mensheid zelf. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie kent geen dogma’s. Iedereen is dus vrij al dan niet te aanvaarden, te geloven, wat anderen hen voorleggen en niemand kan de eigen meningen en inzichten dus ook niet opdringen aan een ander.

Om een beeld te schetsen van wat theosofie in werkelijkheid is, werd een cursus inleiding Theosofie samengesteld, waarbij getracht wordt informatie te geven voor woorden zoals broederschap, eenheid van leven, de samenstelling van de mens, karma, reïncarnatie, enz.

De cursus is voor iedereen toegankelijk en kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83580199818

De Vier Deugden

Al ruim 2000 jaar wordt in het Westen het woord theosofie gebruikt. Theosofie is afgeleid  van het Griekse theos (goden, godheid) en sophia (wijsheid). Theosofie betekent dus wijsheid van de goden. Hoewel de theosofische beweging van deze tijd teruggaat tot Helena Petrovna Blavatsky en haar leraren, maakt ze deel uit van een spirituele beweging die even oud is als de mensheid zelf. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie kent geen dogma’s. Iedereen is dus vrij al dan niet te aanvaarden, te geloven, wat anderen hen voorleggen en niemand kan de eigen meningen en inzichten dus ook niet opdringen aan een ander.

Om een beeld te schetsen van wat theosofie in werkelijkheid is, werd een cursus inleiding Theosofie samengesteld, waarbij getracht wordt informatie te geven voor woorden zoals broederschap, eenheid van leven, de samenstelling van de mens, karma, reïncarnatie, enz.

Iedereen van harte welkom!

Inleiding Theosofie: De Eerste Inwijding – een nieuwe geboorte

Al ruim 2000 jaar wordt in het Westen het woord theosofie gebruikt. Theosofie is afgeleid  van het Griekse theos (goden, godheid) en sophia (wijsheid). Theosofie betekent dus wijsheid van de goden. Hoewel de theosofische beweging van deze tijd teruggaat tot Helena Petrovna Blavatsky en haar leraren, maakt ze deel uit van een spirituele beweging die even oud is als de mensheid zelf. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie kent geen dogma’s. Iedereen is dus vrij al dan niet te aanvaarden, te geloven, wat anderen hen voorleggen en niemand kan de eigen meningen en inzichten dus ook niet opdringen aan een ander.

Om een beeld te schetsen van wat theosofie in werkelijkheid is, werd een cursus inleiding Theosofie samengesteld, waarbij getracht wordt informatie te geven voor woorden zoals broederschap, eenheid van leven, de samenstelling van de mens, karma, reïncarnatie, enz.

De cursus is voor iedereen toegankelijk en kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden. .

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83580199818

Inleiding Theosofie: de band tussen Meester en leerling

Al ruim 2000 jaar wordt in het Westen het woord theosofie gebruikt. Theosofie is afgeleid  van het Griekse theos (goden, godheid) en sophia (wijsheid). Theosofie betekent dus wijsheid van de goden. Hoewel de theosofische beweging van deze tijd teruggaat tot Helena Petrovna Blavatsky en haar leraren, maakt ze deel uit van een spirituele beweging die even oud is als de mensheid zelf. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie. Haar filosofie is een eigentijdse weergave van de eeuwige wijsheid die de essentie is van wetenschap, filosofie en religie.

Theosofie kent geen dogma’s. Iedereen is dus vrij al dan niet te aanvaarden, te geloven, wat anderen hen voorleggen en niemand kan de eigen meningen en inzichten dus ook niet opdringen aan een ander.

Om een beeld te schetsen van wat theosofie in werkelijkheid is, werd een cursus inleiding Theosofie samengesteld, waarbij getracht wordt informatie te geven voor woorden zoals broederschap, eenheid van leven, de samenstelling van de mens, karma, reïncarnatie, enz.

Verder informatie is te bekomen via mail info@ts-belgium.be of tak.vrede@ts-belgium.be

De cursus is voor iedereen toegankelijk en kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83580199818

Iedereen van harte welkom!