Zelfrealisatie door liefde

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of zieners. Hij is het meest bekend geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift wordt de aard van liefde behandeld, met name de liefde tot God. I.K. Taimni maakt in dit boekje de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westers lezer.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail info@logewittelotus.be of GSM 0486 631 997 en/of 047 879 968.

Deze bijeenkomst kan ook gevolgd worden per Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86086313319

 

 

Het proces van Zelf-transformatie

Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Iedereen van harte welkom!
Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat (beperkte plaatsen), vragen we vriendelijk dit even te melden via mail info@logewittelotus.be of GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.

Zelfrealisatie door liefde

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of zieners. Hij is het meest bekend geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift wordt de aard van liefde behandeld, met name de liefde tot God. I.K. Taimni maakt in dit boekje de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westers lezer.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail info@logewittelotus.be of GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.

Deze bijeenkomst kan ook gevolgd worden per Zoom.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84563645587

Het proces van Zelf-transformatie

Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Iedereen van harte welkom!
Wie aanwezig wil zijn in de lokalen in de Milisstraat (beperkte plaatsen), vragen we vriendelijk dit even te melden via mail info@logewittelotus.be of GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89050323387

International Gathering of Young Theosophists

This year, in June, an International Gathering of Young Theosophists will be organised at the International Theosophical Centre in the Netherlands. It will be an occasion for young members to meet, study, find ways to make Theosophy relevant and get more involved in the work of the TS. Tim Boyd will participate in the event. The programme will include panel talks, study groups, workshops, volunteering activities, etc.

Here are the details of the event:

Dates: 3 to 7 June 2022

Location: International Theosophical Centre in Naarden (The Netherlands)

President Tim Boyd will participate in the programme

Prices: 40€ registration fee + 60 / 40 / 0 € for accommodation (single room / double room / camping), full board for 4 days

Participants: TS members, under 41 years old

Registration will open in February 2022

Here is the promotional video: https://youtu.be/MqMy_GYHeTc

Het innerlijke leven van Krishnamurti

Krishnamurti’s innerlijke leven is een raadsel, niet in de laatste plaats doordat hij het vijfdecennia lang geheim heeft gehouden

Aryel Sanat onthult de rijke esoterische gebeurtenissen van Krishnamurti’s innerlijke leven. Persoonlijk heeft Krishnamurti nooit het bestaan van zijn ‘meesters’ ontkend, noch het feit dat hij het voertuig voor de Heer Maitreya of de Christus zou zijn. Deze innerlijke realiteiten vormden zelfs ieder dag een onderdeel van zijn volwassen leven en waren nauw verbonden met het werk dat hij deed.

Iedereen van harte welkom!

De voorzorgsmaatregelen Covid-19 worden strikt nageleefd.

Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven

Wat heeft een Romeinse keizer uit de 2de eeuw ons nu nog te bieden?

De ideeën van Marcus Aurelius, gebaseerd op de Stoïcijnse leer, zijn tijdloos.

Wat ook je levensbeschouwing is, hij biedt je een gouden handleiding om “juist” en “evenwichtig” te leven, wat er ook moge gebeuren.

Iedereen van harte welkom!

De voorzorgsmaatregelen Covid-19 worden strikt nageleefd.

Holografisch verbonden bewustzijn & U

Materie, krachten en info als één beweging: Eenheidswetenschap en Theosofische Principes concreet onderbouwd en de implicaties hiervan voor het groepsbewustzijn.

Tijdens deze lezing, gegeven door Stefaan Van Nuffel, vernemen we hier meer over.

Iedereen van harte welkom!

Coronamaatregelen worden strikt nageleefd.

Stof om na te denken

Stof om na te denken is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voordeel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Deze avond vangen we aan met de lezing en de bespreking van het hoofdstuk over De Samenstelling van de Mens. In de loop van de volgende maanden zullen aan bod komen: de Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest.

Iedereen van harte welkom !

Meer informatie: loge.antwerpen@ts-belgium.be of GSM 0476 879 968