Meditatie voor de Vrede

24/09/2022 15:00
Afdeling : TOS, Geuzenplein 8, 1000 Brussel
Activiteit : Meditatie

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot Internationale Dag voor de Vrede. Onze wereld wordt overheerst door conflicten en ongelijkheid van allerlei aard. Voor velen dient hieraan een einde te komen en daarom wordt die dag speciale aandacht geschonken aan Vrede, Harmonie en Broederschap.

Heel wat activiteiten worden georganiseerd en zowat in het hele land kan men een Meditatie voor de Vrede bijwonen. Ook de Belgische afdeling van de Theosophical Order of Service (TOS), een non-profit organisatie verspreid over de hele wereld, wil hier haar steentje bijdragen door de organisatie van een Meditatie voor de Vrede

Iedereen van harte welkom op de Hoofdzetel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel!

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via email: eb.muigleb-st@ofni of eb.muigleb-st@sot  of via GSM 0486 631 997 – 0473 820806 of 0476 879 968.

Wie zich die dag niet kan verplaatsen, kan toch deelnemen aan deze meditatie via een Zoom. Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83479426100