Herdenking Adyar Dag

19/02/2022 15:00
Afdeling : Belgische Theosofische Vereniging, Geuzenplein 8, 1000 Brussel
Activiteit : Voordracht

17 februari was oorspronkelijk de ‘Olcott Dag’. In herinnering aan de dood van Kolonel Henry Steel Olcott in 1907, kwamen leden jaarlijks samen aan het monument, opge-richt ter zijner eer. Enkele woorden werden gesproken en bloemen werden neergelegd.
Vanaf 1916 verzamelden de leden zich in de grote hall van het hoofdkwartier in Adyar. Ze stonden, in een halve cirkel, rond het standbeeld van Helena Blavatsky en Kolonel Olcott. Annie Besant, internationale presidente, sprak enkele woorden, waarna ook de vertegenwoordigers van de verschillende religies hun dank uitten. De ceremonie werd afgesloten met het neerleggen van bloemen.
Hierin kwam verandering toen, begin jaren 1920 Fritz Kunz, echtgenoot van voormalig Amerikaans president Dora Van Gelder-Kunz, terugkwam van een reis in Indie . Hij stel-de: “Adyar is de Moeder van ons allen en haar noden moeten op de eerste plaats ko-men”. Een fonds werd opgericht, geld werd ingezameld en naar Adyar gezonden. De eerste onofficie le Adyar Dag werd gehouden in 1923 in de Verenigde Staten. Het inge-zamelde geld werd naar Adyar gezonden.
In 1925 besliste Annie Besant, dat Adyar Dag voortaan op 17 februari zou gevierd wor-den.
Adyar Dag wordt nog steeds gevierd. Het is niet enkel een dag om geld in te zamelen. Het is een dag in herinnering aan hen die ons voorgingen en aan hen die hun leven ten dienste stelden van de Theosofie.

Iedereen van harte welkom!

Wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel te Brussel, vragen we vriendelijk dit even te melden via mail aan eb.muigleb-st@tnediserp of eb.muigleb-st@yraterces – telefonisch kan op
GSM +32 486 631 997 of +32 47 879 968

Deze voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82768541767