Reïncarnatie en Christendom

10/10/2021 11:00
Afdeling : Loge Open Paradigma, Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
Activiteit : voordracht

Voor veel mensen zijn begrippen als reïncarnatie of wedergeboorte verbonden met de oosterse religies. Nochtans is deze leer evenzeer aanwezig in de westerse godsdiensten, onder meer in het Christendom. Samen gaan we dit verkennen.