Het Thomas evangelie toegelicht met Zen, TAO en Theosofie

19/12/2021 11:00
Afdeling : Loge Witte Lotus, Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
Activiteit : Voordracht

Het evangelie van Thomas is een van de apocriefe evangeliën. Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi gevonden in een kruik, tezamen met een aantal andere koptische geschriften Het teruggevonden manuscript dateert uit de 4de eeuw en bestaat uit een 114-tal losse uitspraken van Jezus.

Tijdens deze voordracht, gegeven door Guido Lamot, krijgen we hierover meer informatie.

Iedereen van harte welkom!

Bijdrage: leden € 3 – niet-leden € 7

Wie niet aanwezig kan zijn in de lokalen, kan de voordracht ook volgen via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86872676631