Het proces van Zelf-transformatie

02/09/2021 20:00
Afdeling : Loge Witte Lotus, Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
Activiteit : Study
Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. Door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.
Meer informatie kan bekomen worden via email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be en info@logewittelotus.be