Het Goddelijk Plan – menswording en evolutie

27/09/2021 19:30
Afdeling : Tak Verde
Activiteit : Study

In dit boek van G.A. Barborka wordt de lezer stap voor stap binnen geleid in de belangrijkste en meest interessante leringen van Theosofie. Men kan dit werk beschouwen als een gids voor een diepgaande studie in het magnum opus van Helena Petrovna Blavatsky: De Geheime Leer. Tevens wordt er een verband gelegd met andere werken zoals De Stem van de Stilte, de Brieven van de Mahatma’s aan A.P. Sinnett, enz. Onderwerpen zoals de opbouw van het heelal, de samenstelling van de mens, karma, reïncarnatie enz worden stuk voor stuk uitvoerig behandeld. Het boek is een kostbaar bezit voor elke bestudeerder van de Theosofie.

Samen lezen en bespreken we dit boek en gaan zo op zoek naar een diepere betekenis van ons leven hier op aarde.

Verder informatie is te bekomen via email: tak.vrede@ts-belgium.be of info@theosofiegent.be

Iedereen van harte welkom!