Lojong, een bijzondere vorm van meditatie voor elke dag

Wie zich een beetje verdiept in het Boeddhisme, en dan meer bepaald in het Tibetaans Boeddhisme, zal onvermijdelijk vaststellen dat concentratie en meditatie heel belangrijk zijn. Onder Tibetanen kent het Lojong onderricht al eeuwen lang een grote populariteit. Deze vorm van meditatie is gekend om haar inspirerende kracht, haar aanstekelijke hartstocht en haar  praktische bruikbaarheid.

Het Lojong onderricht is gebaseerd op een reeks aforismen die in de 12de eeuw door Chekawa Yeshe Dorje op schrift werden gezet. Het is: het trainen van de geest, waarbij door de praktijk een verfijning van mentale kwaliteiten en het zuiveren van gedachten wordt nagestreefd.

Tijdens deze voordracht gaan we hier dieper op in.

Iedereen van harte welkom!

Inkom: leden € 2 – niet-leden € 7

Alle informatie is te bekomen via mail: info@logewittelotus.be of loge.antwerpen@ts-belgium.be of via GSM 0476 879 968.

Alle voorzorgsmaatregelen ivm Covid-19 worden getroffen zodat deze voordracht op een veilige manier kan plaatsvinden.

De voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom:

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89633697478

 

Lojong, een bijzondere vorm van meditatie voor elke dag

Wie zich een beetje verdiept in het Boeddhisme, en dan meer bepaald in het Tibetaans Boeddhisme, zal onvermijdelijk vaststellen dat concentratie en meditatie heel belangrijk zijn. Onder Tibetanen kent het Lojong onderricht al eeuwen lang een grote populariteit. Deze vorm van meditatie is gekend om haar inspirerende kracht, haar aanstekelijke hartstocht en haar  praktische bruikbaarheid.

Het Lojong onderricht is gebaseerd op een reeks aforismen die in de 12de eeuw door Chekawa Yeshe Dorje op schrift werden gezet. Het is: het trainen van de geest, waarbij door de praktijk een verfijning van mentale kwaliteiten en het zuiveren van gedachten wordt nagestreefd.

Tijdens deze voordracht gaan we hier dieper op in.

Iedereen van harte welkom!

Inkom: leden € 2 – niet-leden € 7

Alle informatie is te bekomen via mail: info@logewittelotus.be of loge.antwerpen@ts-belgium.be of via GSM 0476 879 968.

Alle voorzorgsmaatregelen ivm Covid-19 worden getroffen zodat deze voordracht op een veilige manier kan plaatsvinden.

De voordracht kan ook gevolgd worden via Zoom

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89633697478

 

Siva Sutra

Steeds meer spiritueel ingestelde intelligente mensen over de gehele wereld keren zich af van de orthodoxe ideeën over religie en filosofie. Hun aandacht richt zich op de realisatie van een Allerhoogste Werkelijkheid, verborgen in het hart van ieder mens, het uiteindelijke doel van iedere geestelijke inspanning en zelfdiscipline. Wat is de aard van deze Werkelijkheid en hoe kun je die realiseren? Wat is de aard van het werk, dat die Grote Wezens verrichten die hierin geslaagd zijn en die blijvend in die Werkelijkheid gevestigd zijn?  Door samen dit boek van I.K. Taimni te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.
Iedereen van harte welkom!

Het proces van Zelf-transformatie

Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.
Iedereen van harte welkom!

Het proces van Zelf-transformatie

Het proces van zelf-transformatie
Vanaf het moment dat we geboren worden tot de dag dat we sterven worden we allemaal geconfronteerd met problemen zoals zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, maatschappelijke druk, lichamelijke en emotionele pijn, ziekte en duizenden andere zaken die een bedreiging vormen voor rust, sereniteit, zingeving en geluk in het leven.Zijn er beproefde manieren beschikbaar om te leren hoe je moet omgaan met deze problemen?Volgens de schrijver van dit boek zijn die er. Door samen dit boek te lezen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoorden op al onze vragen.
Deze activiteit kan ook via Zoom Meeting gevolgd worden.

Stof om na te denken van A.A. Bailey

Stof om na te denken is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voordeel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Deze avond vangen we aan met de lezing en de bespreking van het hoofdstuk over De Samenstelling van de Mens. In de loop van de volgende maanden zullen aan bod komen: de Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest.

Iedereen van harte welkom !

Stof om na te denken van A.A. Bailey

Stof om na te denken is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voordeel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Deze avond vangen we aan met de lezing en de bespreking van het hoofdstuk over De Samenstelling van de Mens. In de loop van de volgende maanden zullen aan bod komen: de Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest.

Iedereen van harte welkom !

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Hoewel dit boek – Kosmisch Vuur – een van de eerste was die door Alice Bailey in samenwerking met de Tibetaan werd geschreven, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepgaande en minst begrepen. Het behandelt de onderliggende structuur van de occulte leer voor het huidige tijdperk, met uitgestrekte kosmische processen die zich op alle gebieden van het leven, van heelal tot atoom, voortplanten.  Het is daarom geen boek voor de bewijs-eisende concrete geest, of voor hen die zich bezighouden met het spectaculaire en het fenomenale.  De ware student echter, de serieus toegepaste aspirant, zal zijn geest gestimuleerd vinden en zijn bewustzijn verruimd.

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky, en er wordt gezegd dat het “de psychologische sleutel tot de Kosmische Schepping” is.  Zeker in zijn openbaring van relaties en correspondenties in de gehele Kosmos, zijn alle aspecten van het leven dat zich ontvouwt door middel van bewustzijn opgenomen, gebaseerd op het aforisme: “Nadat Ik het gehele universum doordrongen heb met één fragment van Mijzelf, blijf Ik.”

Iedereen van harte welkom!

Een verhandeling over Kosmisch Vuur

Hoewel dit boek – Kosmisch Vuur – een van de eerste was die door Alice Bailey in samenwerking met de Tibetaan werd geschreven, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepgaande en minst begrepen. Het behandelt de onderliggende structuur van de occulte leer voor het huidige tijdperk, met uitgestrekte kosmische processen die zich op alle gebieden van het leven, van heelal tot atoom, voortplanten.  Het is daarom geen boek voor de bewijs-eisende concrete geest, of voor hen die zich bezighouden met het spectaculaire en het fenomenale.  De ware student echter, de serieus toegepaste aspirant, zal zijn geest gestimuleerd vinden en zijn bewustzijn verruimd.

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky, en er wordt gezegd dat het “de psychologische sleutel tot de Kosmische Schepping” is.  Zeker in zijn openbaring van relaties en correspondenties in de gehele Kosmos, zijn alle aspecten van het leven dat zich ontvouwt door middel van bewustzijn opgenomen, gebaseerd op het aforisme: “Nadat Ik het gehele universum doordrongen heb met één fragment van Mijzelf, blijf Ik.”

Iedereen van harte welkom!

 

Het Goddelijk Plan – menswording en evolutie

In dit boek van G.A. Barborka wordt de lezer stap voor stap binnen geleid in de belangrijkste en meest interessante leringen van Theosofie. Men kan dit werk beschouwen als een gids voor een diepgaande studie in het magnum opus van Helena Petrovna Blavatsky: De Geheime Leer. Tevens wordt er een verband gelegd met andere werken zoals De Stem van de Stilte, de Brieven van de Mahatma’s aan A.P. Sinnett, enz. Onderwerpen zoals de opbouw van het heelal, de samenstelling van de mens, karma, reïncarnatie enz worden stuk voor stuk uitvoerig behandeld. Het boek is een kostbaar bezit voor elke bestudeerder van de Theosofie.

Samen lezen en bespreken we dit boek en gaan zo op zoek naar een diepere betekenis van ons leven hier op aarde.

Iedereen van harte welkom!